З В І Т

              директора Антонівського ясел – садка № 53 Херсонської міської ради

Антонюк Алли Іванівни про виконану роботу за 2019 - 2020 навчальний рік

      Упродовж 2019-2020 н.р. у закладі функціонувало 4 групи, які відвідувало 102 вихованця: група раннього дошкільного віку (2-3роки) - 23 дитини, група молодшого дошкільного віку ( 3-4 роки) – 28 дітей, група середнього дошкільного віку – інклюзивна група ( 4-5 років) - 23 дитини, група старшого дошкільного віку ( 5- 6 років) - 28 дітей.

      Режим роботи ясел -садка, у порівнянні з минулим роком , не змінився:

      3 групи-10,5 год 1 група-12 год

      У своїй діяльності ясла-садок керувався законодавством України та чинними нормативно – правовими актами у галузі освіти.

      Ясла-садок україномовний.

      1.КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

      Освітній процес у Антонівському яслах – садку № 53 Херсонської міської ради забезпечують 29 працівників, з них 18 технічних працівників, 1 сестра медична старша; 10 педагогів, з них: 50% педагогів з вищою педагогічною освітою, 50 % - середньою спеціальною освітою.

      Склад педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями наступний:

«спеціаліст І категорії» - 1 педагог– 10%

«спеціаліст» - 9 педагогів - 90%

      За складом колектив має і молодих, і досвідчених педагогів:

до 3 – років педстажу – 5 педагоги –50%

від 3-х років педстажу – 3 педагоги - 30%

вище 20-ти років педстажу – 2 педагог – 20%

      Педагогами опрацьовані теми з самоосвіти, підібраний теоретичний та практичний матеріал з проблеми, яка вивчалася.

      Щороку, згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповідно до чинного Положення про атестацію педагогічних працівників.

      Таким чином, простежується поступове підвищення кваліфікації педагогічних працівників ясла – садка.

      Участь вихователів ясла-садка у методичних об’єднаннях міста за 2019 -2020 н.р. склала 80%, що суттєво підвищило фаховий та методичний рівень працівників.

      Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, інноваційну роботу педагогів.

      В методичному кабінеті систематизовано матеріал для допомоги педагогам з основних ліній Базового компоненту розвитку дошкільної освіти України.

      Адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного зростання педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного. Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямованому використанню кадрів, робота колективу ясел-садка № 53 відзначається позитивною результативністю.

      2. УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

      Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

- удосконалення роботи щодо модернізації системи фізичного виховання через різні форми рухової активності та основ валеологічної культури;

- розвиток та формування мовленнєвої компетенції дошкільників засобами інноваційних технологій;

      Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

      Безпосереднє керівництво Антонівським ясел-садком № 53 упродовж 2019-2020 н.р. здійснює директор , згідно зі Статутом закладу.

      З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у закладі дошкільної освіти прийнято такі форми самоуправління:

- піклувальна рада закладу та піклувальна рада груп;

- профспілковий комітет; - педагогічна рада;

- загальні збори батьків та членів трудового колективу;

- комісія з охорони праці .

      Антонівський ясла-садок № 53 Херсонської міської ради відповідає вимогам Статуту дошкільного закладу. Управлінські рішення та дії директора ясел – садка поточного року були спрямовані здебільшого на зміцнення матеріально – технічної бази закладу, на забезпечення працездатності колективу, виконання річних завдань.

      Керівником закладу упродовж 2019-2020 н.р. було здійснено:

• комплектацію штату відповідно до затвердженого штатного розпису; • складання бюджетного запиту на 2019-2020 н.р.;

• реалізацію освітніх завдань, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

      Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу закладу дошкільної освіти і тому в закладі діє власний веб – сайт. Працівники розробили його самостійно, інформація розрахована, в першу чергу, на батьків вихованців, а також на колег з усієї України. Цікаві статті, фотогалерея, висвітлення поточної роботи – все це сприяє відкритості закладу дошкільної освіти , залученню батьків до життя їх дітей у садочку.

      Зарахування дітей до закладу здійснюється виключно на підставі електронної реєстрації за заявами батьків або осіб, які їх замінюють.

      З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою дитячого садка, батьків вихованців та жителів селища постійно запрошуємо відвідати різні форми роботи з дітьми, які проводяться в нашому садочку: День відкритих дверей, Дні Здоров'я, свята, розваги та ярмарки.

      Була надана можливість переглянути організацію життєдіяльності дітей, вернісажі дитячих та колективних з вихователями робіт, оглянути предметно–ігрове середовище групових кімнат, відвідати активні форми організації життєдіяльності дітей.

      З метою визначення рівня та вдосконалення освітнього процесу, адміністрацією ясел – садка №53 були охоплені контролем усі суттєві питання. Спостереження за якістю педагогічного процесу, співбесіди з вихователями, перегляди занять, інші форми роботи з дітьми дали змогу стверджувати, що, загалом, педагоги закладу спрямовують освітній процес на розвиток комунікації дошкільників, вчать вмінню спілкуватися та жити в навколишньому світі.

      У 2019/2020 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрація закладу охопила оперативним контролем стан підготовки до навчального року, організацію харчування, виконання вимог режиму в закладі, рівень педагогічної майстерності педагогів. Під час педрад, семінарів використовувались інтерактивні методи навчання педагогів: круглі столи, ділові ігри, вправи. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлюються, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло підвищенню самооцінки вихователів.

      Організація морального та матеріального заохочення працівників, які сумлінно виконують свої обов′язки, працюють творчо, є невід′ємною складовою успішного управління закладом. У закладі дошкільної освіти ведеться достатня робота по моральному та матеріальному стимулюванню педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу.

      При отриманні щорічної основної відпустки педагогічні працівники отримують, крім відпускних, і оздоровчі в розмірі місячного посадового окладу. Працівникам, які перебувають на лікарняних, виплачують кошти за рахунок фонду та підприємств.

      Всі педагогічні працівники отримують надбавки до посадового окладу за вислугу та категорію. Кухарі отримують згідно Колдоговору за важку та напружену роботу додаткові дні відпустки. Працівники харчоблоку та помічники вихователів отримують доплату за шкідливі умови праці, відповідно до атестації робочих місць.

      У 2019 - 2020 навчальному році всі педагоги отримали щорічну грошову винагороду ( ст.57.Закону україни « Про освіту») . Організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучення їх до управління закладом, пропагування відкритості відбувалось через загальні батьківські збори та веб – сайт закладу.

3. МЕТОДИЧНА РОБОТА, ВЗАЄМОДІЯ З ПЕДАГОГАМИ

      Як керівник закладу, координатор методичної роботи, я намагаюсь використовувати у своїй роботі особистісно-орієнтований підхід та демократичність у ставленні до педагогів.

      З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання основних завдань, визначених педколективом упродовж 2019 -2020 н.р. адміністрацією були сплановані та проведені 4 засідання педагогічної ради:

1. «Новий рік-нові ідеї»

2. «Модернізація системи фізичного виховання через різні форми рухової активності та основ валеологічної культури»

3. «Формування готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя»

4. «Розвиток та формування мовленнєвої компетенції дошкільників засобами інноваційних технологій»

Семінари-практикуми:

1. «Мовленнєвий розвиток дошкільників – запорука їхньої наступної успішності».

2. «Методи і прийоми роботи з дітьми щодо формування здорового способу життя та фізичних якостей.

      Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів свідчить, що всі вони мали науково-методичний та пізнавальний характер, сприяли поліпшенню якості володіння різноманітними прийомами та методами роботи.

      З метою інтеграції освіти і науки, сприяння розвитку наукової та інноваційної діяльності у закладі дошкільної освіти № 53 у поточному році були створені належні умови для здійснення системного підходу до навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу.

      Управлінська діяльність проходила шляхом проведення загальних зборів колективу, виробничих нарад, загальних батьківських зборів.

      Систематично проводилася розробка заходів щодо виконання нормативних вимог та вирішення внутрішньосадових питань.

      З метою забезпечення техніки безпеки та безпеки життєдіяльності дітей та співробітників постійно з колективом проводяться інструктажі (двічі на рік) - планові (100%); вступні та первинні інструктажі (100%) при прийомі працівника на роботу, позапланові та цільові інструктажі (за потребою).

      Випадків дитячого травматизму та на виробництві не було.

      Для контролю за ходом освітнього процесу використовувалися такі види контролю: оперативний, тематичний, комплексний, тестування, анкетування.

4.РЕЗУЛЬТАТИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

      Основним акцентом освітньої роботи закладу є максимальна гуманізація педагогічного процесу: вихователі мали змогу самостійно обирати тему самоосвіти та інноваційну технологію; дітям було надано можливість для розвитку здібностей через оновлення та створення ігрових осередків у групах.

      Показники засвоєння програми «Дитина» свідчать, що середній рівень засвоєння програми по всіх вікових групах на кінець року підвищився на 17% і складає 88%. Особливо суттєво підвищився рівень знань дітей старшої групи за розділами « Особистість дитини», « Дитина в соціумі»,» Дитина у світі культури» ( в середньому на 50% у порівнянні з минулим роком).

      Моніторинг успішності дітей-випускників показав, що середній показник засвоєння програми за всіма розділами дітей старшої групи складає 42% високого рівеня компетенції, 53% - достатнього та 4% складає середній рівень компетенції, що свідчить про належний рівень підготовки дітей, які отримали відповідні базові знання.

      З метою задоволення потреб та цікавості дитини до певного виду діяльності, розвитку її творчих здібностей, упродовж минулого навчального року було організовано роботу гуртків на безоплатній основі. Гурток з театралізації «Веселі казкарики», гурток з художньо-естетичного розвитку «Умілі рученята», гурток художнього-естетичного розвитку «Мальовничка».

      На період карантину було запроваджено дистанційне навчання. Вихователем – методистом та вихователями усіх груп було розроблено індивідуальні плани роботи в яких зазначалося назва та тема заняття, консультації для батьків, самоосвіта педагогів. Для підтримання дистанційної форми навчання вихователями було обрано платформу ZOOM. 60 % педагогів у своїй роботі використовували інтернет – ресурси (висвітлювали свої заняття на ютуб – каналі дитячого садка, на сайті дитячого садка ). Педагогами Антонівського ясел – садка № 53 було відзнято 21 відео –ролик ( Бондаренко Р.О. - вихователь старшої групи – 5 відео; Кулик Н.О. - вихователь молодшої групи – 4 відео; Жарська І.В. - вихователь І молодшої групи – 2 відео; Пугаченко Н.О. - вихователь І молодшої групи – 6 відео; Гермаш Л.В. – вихователь старшої групи – 2 відео; Ободзінська А.Ю. – асистент вихователя – 1 відео; Піскунова А.О. – вихователь середньої групи – 2 відео).

      Педагоги ясел – садка займають активну життєву позицію та привчають дітей з дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі в заходах різного рівня.

      Упродовж 2019 -2020 н. року вихованці ясел – садка разом з батьками та педагогами брали активну участь у різноманітних міських конкурсах, таких як: - конкурс дитячого малюнку « Світ очима дітей» - конкурс «Крок до зірок» 1 місце – родина Павлюків.

      Належним чином організована освітньо-виховна робота з основ безпеки життєдіяльності. У кожній віковій групі оформлені куточки безпеки, де зібраний увесь демонстраційний матеріал, макети можливих надзвичайних ситуацій, систематично проводились бесіди, конкурси малюнків з даної тематики. За звітний період у яслах-садку було проведено Тиждень пожежної безпеки, Тиждень безпеки дитини, в ході яких організовано навчання дітей та персоналу діям, в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Ці заходи сприяли тому, що рівень знань дітей щодо захисту свого життя і здоров′я, сформованості навичок безпечної поведінки, значно підвищився. Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» (ст..19), «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст..32), на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», річного плану роботи я/с №53, з метою своєчасного обліку дітей дошкільного віку (від народження до шести років), в закладі створено робочу групу з обліку дітей дошкільного віку, що мешкають на території, закріпленої за дошкільним закладом № 53, до складу якої входять педагогічні працівники.

5.СТАН ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ

      На постійному контролі в адміністрації закладу знаходиться питання щодо організації та проведення заходів фізкультурно – оздоровчої роботи та позитивної мотивації на здоровий спосіб життя.

      У ясла-садку широко проводиться інформаційно –просвітницька робота з надання дітям знань з валеології, екології.

    Діти розподілені за групами здоров'я. Упродовж навчального року сестра медична старша проводить спостереження за станом здоров'я дітей, фізичного виховання і проведення загартування, за санітарним станом, спільно з вихователями здійснюється контроль за режимом дня і руховою активностю дітей упродовж дня, за розвитком їх рухових навиків та емоційним станом.

      У закладі дошкільної освіти застосовуються форми ведення медичної документації та звітності, встановлені МОЗ.

      Проводиться моніторинг стану здоров'я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги. Для зниження захворюваності колективом ведеться копітка робота, зокрема це:

1.Організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками профілактики захворювань.

2.Систематичне щеплення дітей згідно з календарем.

3.Дотримання вимог санітарії.

4.Здійснення гартування вихованців.

5.Організація фізичного виховання.

6.Чітке дотримання режиму дня.

      Постійно здійснюється медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму; систематично проводиться санітарно-просвітницька робота серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу.

      З метою профілактики та зміцнення здоров’я дітей в я/с № 53 проводяться наступні профілактичні заходи:

• контроль за проведенням профілактичних щеплень;

• щоденний прийом та обстеження вихованців;

• огляд дітей на педикульоз;

• у кожній віковій групі здійснюються антропометричні вимірювання та сестрою медичною старшою ведеться антропометричний журнал.     

      У вигляді наочної інформації, індивідуальних бесід, батьки отримують консультації про профілактику захворюваності та зміцнення здоров’я дітей.

      На заняттях з фізкультури та в режимних моментах використовуються нетрадиційні методи роботи: кольоротерапія, психотерапія, казкотерапія, різні види гімнастик (коригуюча, для очей, пробудження), масажі (точковий, дотиковий).

      Вся ця робота сприяє зменшенню захворюваності дітей, збільшенню кількості відвідувань. За 2019– 2020 н.р. відвідуваність дітьми становила 82 %.

      Згідно з планом поліклініки щомісячно проводився медичний огляд дітей лікарем-педіатром,перед школою вихованці старшої групи проходять загальний медичний огляд у дитячій поліклініці.

    У кожній віковій групі ведеться відповідна патронажна документація відсутності дітей у садку.

      Сестрою медичною старшою та вихователями груп ведуться листки здоров′я вихованців, ведуться температурні листки та дотримується температурний режим у групових приміщеннях та спальнях, дотримується відповідність одягу дітей сезону і погодним умовам.

      Систематично здійснюється медико-педагогічний контроль за фізкультурними заняттями (1 р. на квартал) та хронометраж фізкультурних занять (1 раз на місяць) на кожну групу.

      Сестра медична ясел-садка бере участь у проведенні просвітницької роботи з батьками, здійсненні медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури, контролює рухову активність вихованців та режим перебування дітей на свіжому повітрі.

      Система фізкультурно-оздоровчої роботи педагогічного колективу з дошкільниками приводить до відповідних результатів покращення здоров’я та імунної системи наших вихованців. Сестра медична старша закладу здійснює постійний контроль за відвідуванням та встановлює причини невідвідування дітьми дошкільного закладу. Вихователі приділяють велику увагу круглорічному загартуванню дитячого організму. Для зміцнення здоров’я та імунітету педагогами та батьками вихованців виготовлено безліч різноманітних «Доріжок здоров’я», нетрадиційного фізкультурного інвентарю та обладнання.

      Прикро говорити про те, що в порівнянні з минулим роком, піднявся відсоток пропусків з інших причин, але приємно відмітити, що батьки розуміють, що без поважних причин не бажано залишати дитину вдома.

      У річному плані роботи дошкільного закладу розроблено план роботи на літньо-оздоровчий період та розроблена сітка занять та розваг на червень, серпень.

      Прийом дітей, ранкова гімнастика і, взагалі, всі режимні процеси, за винятком прийому їжі та денного сну, проводяться на свіжому повітрі. Здійснюються традиційні загартовуючі процедури: повітрям, водою та сонцем.

6. ХАРЧУВАННЯ

      Повноцінне та якісне харчування є невід′ємною складовою зміцнення здоров′я дітей. Організація харчування у яслах – садку ведеться відповідно до Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров′я України України від 17.04.2006р. № 298/227 ( із змінами внесеними згідно з наказами Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров′я України України від 26.02.2013 № 202/165) та згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 1591 від 22.01.2004 року «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах».

      Вартість харчування дітей у закладі дошкільної освіти становить 20,40 грн. для дітей переддошкільного віку та 30,00 грн. для дітей дошкільного віку. Батьки вносять плату за харчування у розмірі 60 відсотків від вартості харчування за день.

      Для виявлення дітей пільгового контингенту керівником було проведено соціальне опитування сімей. Для категорії багатодітних сімей організовано 50% оплата за харчування. Звільнені від оплати батьки дітей, які є учасниками антитерористичної операції (АТО), малозабезпечені сім’ї, які мають підтверджуючі документи.

      У ясла – садку встановлено трьохразовий режим харчування, наявні меню - вивіски (про денне меню), графіки видачі їжі, добові проби, призначені відповідальні особи за організацію харчування,. наявні картотеки страв, примірні двотижневі сезоні меню, погоджені управлінням Держпродспоживслужби, щоденні меню-розкладки, котрі відповідають картотекам страв, ведеться контроль за дотриманням правил організації харчування з боку медперсоналу та адміністрації.

      Технологічне та холодильне обладнання харчоблоку в робочому стані. У закладі наявний асортимент круп, цукор, борошно, масло вершкове, овочі, риба, м’ясні та молочні продукти, соки тощо. Всі продукти харчування, що надходять в заклад, відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються документами, що засвідчують їх якість. Зберігаються продукти в спеціально облаштованій коморі, холодильниках, де забезпечено дотримання санітарних норм, в тому числі товарне сусідство, температурний режим тощо. Дані про безпечність якості продуктів та термін їх реалізації систематично фіксується в Журналі бракеражу сирої продукції. Облік продовольчої сировини фіксується в Книзі складського обліку.

      Забезпечення продуктами харчування на достатньому рівні. Такі основні продукти як м’ясо, риба, масло вершкове, сир кисломолочний,олія, цукор, хліб, борошно поступали в раціон дітей в обсязі 100%. Виконання норм харчування за 2019 н.р складає 90 % та за І квартал 2020 р складає 95%.

      На літній оздоровчий період враховується вітамінізація їжі для дітей у вигляді натурального соку та свіжих фруктів.

      Аналіз використаних коштів вартості харчування свідчить про те, що всі заплановані кошти використовуються в повному обсязі.

      При складанні меню сестра медична старша та керівник дотримуються натурального добору продуктів, виконують нормативні вимоги щодо об’єму виходу страви для ясельного та садового віку. Сестра медична старша закладу постійно веде відповідну документацію та контролює термін зберігання та якість при отриманні продуктів з торгових підприємств.

      Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно – гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі.

      В яслах – садку працюють досвідчені, кваліфіковані кухарі.

      З метою профілактики кишкових захворювань, працівники харчоблоку суворо дотримують установлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. За звітний період не виявлено жодного випадка харчового отруєння та інфекційно – кишкових захворювань. Зауваження керівника з питань організації харчування та роботи харчоблоку вирішувалися у робочому порядку, виявлені недоліки усувалися.

7. СПІВПРАЦЯ БАТЬКАМИ ТА З ГРОМАДСЬКІСТЮ

      Щодо удосконалення і модернізації роботи з родинами, колектив педагогів працював над формуванням свідомості батьків щодо підвищення фізичної та розумової працездатності дітей, навчання дітей жити у злагоді з довкіллям та з собою. Разом з батьками педагоги закладу навчались уникати конфліктів, будувати стратегію розв`язання конфліктів, уникати конфліктних ситуацій..

Використовувалися такі форми взаємодії дошкільного закладу та родини:

Колективні:

- загальні батьківські збори, на яких ознайомлювали батьків із пріоритетними напрямами роботи закладу, звітували про результативність роботи, порушували питання безпеки життєдіяльності дітей, збереження і зміцнення їх здоров’я;

- День відкритих дверей, під час проведення яких батьки мали змогу відвідати заняття, спостерігати за діяльністю своєї дитини, взяти участь у розвагах, іграх; батьки дітей майбутніх вихованців познайомилися з вихователями, системою роботи закладу та отримати відповіді на всі свої запитання;

- спільні родинно – спортивні свята; - ярмарки;

Групові форми взаємодії з батьками:

- батьківські збори в групах; - анкетування батьків;

      Провідною формою роботи з батьками, яка характеризується значною педагогічною доцільністю є батьківські збори. Упродовж навчального року було проведено загальні і групові збори, під час яких батьки систематично ознайомлювались з завданнями, новим змістом і напрямками навчально-виховного процесу, специфікою роботи сучасного закладу освіти, отримували інформацію про нормативно-правове підґрунтя нововведень в освіті, обговорювали актуальні для них питання, педагогічні проблеми.

8. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

      Будівля дошкільного закладу прийнята в експлуатацію в 1972 році. Але не зважаючи на вік та зношеність, колектив ясел – садка № 53 на чолі з директором та з батьками постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані.

      Всі приміщення закладу використовуються за призначенням: групові, спальні кімнати, умивальні, туалетні кімнати, роздягальні, музично-спортивний зал; кабінет медичної сестри, кабінет директора,методичний кабінет, кабінет завгоспа, кабінет бухгалтера, пральня, харчоблок, комора.

      Адміністрацією ясел–садка приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу.Активно проводиться робота по озелененню групових кімнат, майданчиків. Територія закладу завжди прибрана, доглянута. На квітниках щороку висаджуються квіти, які упродовж літа доглядаються вихованцями та педагогами, своєчасно біляться дерева, бордюри. Фарбуються малі архітектурні конструкції. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території закладу.

83 % виконаних робіт у 2019/2020 н.р.здійснювалися за бюжетні кошти:

- опромінював бактерицидний -1000,00 грн.,

- поточний ремонт кабельної лінії – 7999,20 грн (субвенція),

- придбання твердопаливного котла – 191460,00 грн (субвенція),

- Коврики «Ортопед», обручі дитячі – 3135,00 грн, -

стільці офісні – 5103,78 грн,

- капітальний ремонт лінії 0,4 Квт – 43489,20 грн,

- проектно-кошторисна документація – 11452,80 грн,

- допоміжна будівельна продукція – 1542,13 грн,

- вугілля кам'яне «АО» клас – 199980,00 грн,

- ноутбук - 13599,00 грн

      Всього залучено для зміцнення матеріально – технічної бази закладу 467 308 грн 31к. бюджетних коштів 17 % придбань та виконаних робіт здійснювалися за рахунок благодійних коштів батьків:

поточні ремонти групових та адміністративних приміщень, закупівля миючих дезінфікуючих засобів для харчоблоку та групових кімнат.

      За звітний 2019-2020 н.р. для зміцнення матеріально – технічної бази за благодійні кошти батьків придбано:

- водонагрівач 2 шт. – 6777,96 грн,

- карніз трубчастий – 83,92 грн,

- проектор – 7838,00 грн,

- екран – 1200,00 грн,

- тюль – 7950,00 грн

- праска – 471,54 грн,

- стільці дитячі (24 шт.) – 7584,00 грн,

- будівельні матеріали – 2897,56 грн,

- сокира ( 2 шт.) – 1280,00 грн - косметичний ремонт коридору

- 1500,00 грн, - косметичні ремонти в групових кімнатах

– 2000,00 грн

Всього: 39582,58 грн .

      Інвентарізація проводиться згідно наказу по закладу дошкільної освіти в присутності інвентаризаційної комісії та головного бухгалтера. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються, або оприбутковуються.

      Поступове осучаснення предметно – просторового середовища закладу, його розвиток можливий тільки за умов засвоєння нововведень, бачення власної перспективи розвитку, плідної співпраці всіх учасників навчально –виховного процесу.

      Я, як керівник Антонівського ясел – садка № 53 і надалі буду робити все, що залежить від мене, для забезпечення належних умов життя і виховання дітей, які відвідують заклад, для підтримання належного іміджу та збільшення потенційних можливостей.

      Дякую за увагу.

      Директор я/с № 53 А.І.Антонюк